Nieuws
MEDEDELINGEN

Publicatie wedstrijdprogramma’s lentecompetitie
2-1-2020
 

Tijdens de winterstop worden veel competities heringedeeld op basis van de uitslagen tot dan toe. Met deze herindeling zorgen we ervoor dat teams in de lentecompetitie spelen in een meer evenwichtige competitie en kunnen teams die met grote uitslagen winnen of verliezen alsnog op het juiste niveau worden ingedeeld.

Voor de competitieleiding betekent dit dat duizenden jeugd- en jongste jeugdteams en de nodige seniorenteams opnieuw moeten worden ingedeeld én nieuwe wedstrijdprogramma’s moeten worden gemaakt. De werkzaamheden om te komen tot de nieuwe poule indelingen lopen inmiddels en na afronding hiervan wordt gestart met het samenstellen van de wedstrijdprogramma’s.

De nieuwe competities worden uiterlijk op de volgende data gepubliceerd:

  • Landelijke jeugdcompetities (Landelijk B, Super B, Subtopklasse B, Super C en IDC C): uiterlijk 14 januari 2020
  • Districtscompetities jongste jeugd, jeugd en senioren: uiterlijk 15 februari 2020
Bron: KNHB
 

Regelwijzigingen zaalhockey: de vliegende keeper verdwijnt
12-11-2019
 

De FIH (Internationale Hockey Federatie) heeft per 1 oktober 2019 spelregelwijzigingen doorgevoerd binnen het zaalhockey. De KNHB is lid van de FIH en volgt de internationale spelregels. Met de start van het aankomende zaalseizoen 2019-2020 worden daarom een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd die hieronder nader zijn toegelicht.

Vliegende keeper

Teams konden er tot en met seizoen 2018-2019 voor kiezen om te spelen met een volledig uitgeruste keeper of een speler met keepersrechten, een zogenaamde ‘vliegende keeper’. Deze vliegende keeper droeg een afwijkend shirt en had bij het verdedigen van een strafcorner of strafbal een helm op. In het veldhockey is deze ‘vliegende keeper’ al vervallen en vanaf komend zaalseizoen geldt dit ook in de zaal. Een team speelt of met 5 spelers en een volledig uitgeruste keeper of met 6 spelers. Als ervoor wordt gekozen te spelen met 6 veldspelers dan is er niemand die de rechten heeft van een keeper. Er is dan dus ook niemand die binnen de cirkel de bal met het lichaam mag spelen. Ook staat er niemand in het doel bij het verdedigen van de strafcorner. Alle 6 spelers staan dan aan de andere zijde van het doel ten opzichte van waar de bal wordt aangegeven.

Overige spelregelwijzigingen

Naast bovengenoemde spelregelwijzigingen worden nog enkele andere spelregelwijzigingen doorgevoerd:

  • Net als bij het veldhockey worden de regels met betrekking tot het einde van een strafcorner aan het einde van de wedstrijd (uitspeelcorner) gelijk getrokken met de regels die gelden voor het beëindigen van de strafcornersituatie gedurende de wedstrijd. Tot en met seizoen 2018-2019 was een uitspeelcorner ook ten einde als de bal voor de tweede keer buiten de cirkel kwam. Dit is nu geschrapt. Nu geldt: de strafcorner is (onder andere) ten einde als de bal meer dan 3 meter buiten de cirkel is, net als tijdens de wedstrijd.
  • Bij een aanvallende vrije push binnen 3 meter van de cirkel is het de verdedigers, die binnen de cirkel en binnen 3 meter afstand staan, toegestaan om met de aanvaller (die een selfpass neemt) mee te bewegen, mits de vrije push direct wordt genomen. Deze verdedigers mogen niet de bal spelen of een poging doen om de bal te spelen, voordat de bal minimaal 3 meter is verplaatst. Als de aanvaller er niet voor kiest de vrije push direct te nemen, dan moeten alle andere spelers (aanvallers en verdedigers) op zijn minst 3 meter afstand nemen van de bal totdat de vrije push wordt genomen.
  • Spelers van het verdedigende team bij een strafcorner die niet achter de achterlijn plaatsnemen, moeten voortaan achter kop cirkel aan de andere zijde van het veld zich opstellen (Tot en met afgelopen zaalseizoen was het zo dat spelers zich achter de middenlijn mochten opstellen).
  • Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt voordat de bal is aangegeven, wordt de aangever bestraft voor deze overtreding en dient deze zich dan achter de kop cirkel aan de andere zijde van het veld op te stellen.

Komend seizoen géén vier kwarten in de zaal

Sinds een aantal jaren worden bij internationale veldhockeycompetities wedstrijden gespeeld in vier kwarten. De FIH heeft met ingang van 1 oktober 2019 ook ingevoerd dat zaalwedstrijden worden gespeeld in 4 kwarten van 10 minuten met tijdstops voor de strafcorner.

Normaliter volgt de KNHB, als lid van de FIH, alle spelregelwijzigingen van de FIH op. De KNHB kiest er echter met betrekking tot deze specifieke wijziging voor deze op dit moment niet door te voeren in haar zaalcompetities. Dit in tegenstelling tot de wel opgevolgde wijziging ten aanzien van de 4 kwarten in het veldhockey. De KNHB heeft een duidelijke reden om in de zaal wel af te wijken van de FIH. Op het moment van bekendmaken van deze spelregelwijziging waren namelijk alle teams voor het nieuwe seizoen al ingeschreven én de benodigde hallen reeds ingehuurd. Om deze regelwijziging te kunnen doorvoeren, zijn substantieel meer uren nodig terwijl het op dit moment vaak al niet lukt om voor de huidige competities voldoende uren in de hallen te huren. Sommige districten spelen daardoor zelfs maar 1 x 35 of 1 x 30 minuten. Praktisch vindt de KNHB invoering van deze wijziging in de zaal voor dit seizoen daarom niet haalbaar.

De KNHB gaat het aankomende winterseizoen nader onderzoek doen naar de gevolgen van deze regelwijziging van de FIH voor wat betreft haalbaarheid, de zaalhuur en -capaciteit zodat na het aankomende zaalseizoen een gefundeerde beslissing kan worden genomen met betrekking tot deze regelwijziging.

Spelreglement en briefings

De KNHB publiceert voor aanvang van elk seizoen informatie om zowel spelers, begeleiding als scheidsrechters goed voorbereid de competitie te laten starten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan deze informatie en wordt verwacht dat uiterlijk 12 november a.s. het nieuwe spelreglement en de briefings voor CS, CS+ en bondsscheidsrechters worden gepubliceerd.

Bron: KNHB


 

Ben jij een planner en wil je graag dat alles soepel verloopt? Kom dan snel ons team versterken !
26-9-2019
 

Algemene beschrijving
De wedstrijdsecretaris is binnen M.H.C. De Westerduiven voornamelijk bezig met allerlei zaken rondom de wedstrijden. Het gaat daarbij om het maken van een goede planning voor alle thuiswedstrijden en ervoor te zorgen dat deze bij alle betrokkenen bekend is. Na afloop van de wedstrijden is het de taak van de wedstrijdsecretaris om ervoor te zorgen dat de verwerking van de uitslagen op een goede manier verloopt. De wedstrijdsecretaris heeft voor de uitvoering van deze taken zowel contact met de coaches als met leden van andere commissies.

Plaats in de vereniging
De wedstrijdsecretaris is onderdeel van het wedstrijdsecretariaat. Binnen het bestuur is de bestuurslid Techniek verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat.
Wedstrijdsecretaris ⇢ wedstrijdsecretariaat ⇢ bestuurslid Techniek

Functie-inhoud
- Het maken van een veldplanning voor alle thuiswedstrijden en deze invoeren in het KNHB systeem
- Uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de
competitiewedstrijden
- Wekelijks de wedstrijdtijden vanuit de KNHB importeren in het eigen systeem en controleren
- Doorgeven van wedstrijdwijzigingen aan coaches, district, scheidsrechter en andere betrokkenen
- Het wedstrijdsecretariaat is contactpersoon bij afgelastingen van wedstrijden. Zij dient de
aanvoerders of coaches zo snel mogelijk in kennis te stellen bij afgelastingen
- Controleren op nog niet ingevulde uitslagen en hierover contact opnemen met desbetreffende
coach(es) wedstrijdschema en neemt initiatief om deze op te lossen

Tijdsbesteding
- Ongeveer 2 uur per week
- Naar eigen invulling en enkele uren per maand voor informele (telefonische) contacten
- Indien gewenst aanwezig zijn bij vergaderingen en bezoeken aan KNHB, Regio enz..

Functie-eisen
- Goede communicatieve vaardigheden
- Affiniteit met administratieve handelingen
- Enige kennis van hockey technische zaken
- Flexibele instelling en stressbestendig
- Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging


We willen graag dat er goede overdracht plaats vindt van de werkzaamheden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met John Tombergen, te bereiken op 0658992302 of per e-mail [email protected]

 

Speeldagenkalender Junioren en Jongste Jeugd (KNHB)
6-7-2019
 
Speeldagenkalender Junioren en Jongste Jeugd:

De KNHB stelt per competitiejaar de speeldagenkalender vast. Daarbij gaat het om alle speeldata voor de senioren, jeugd en jongste jeugd.

Noteer het vast in je agenda, zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan!!

 


Bijlage: Speeldagenkalender-ON-en-NN-jongste-jeugd-2019-2020(1).pdf

Speeldagenkalender Senioren (KNHB)
6-7-2019
 
Speeldagenkalender Senioren:

De KNHB stelt per competitiejaar de speeldagenkalender vast. Daarbij gaat het om alle speeldata voor de senioren, jeugd en jongste jeugd.

Noteer het vast in je agenda, zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan!!
 


Bijlage: Speeldagenkalender-ON-en-NN-senioren-veteranen-2019-2020.pdf