Trainingen en info voor coaches

Profiel: (Jeugd)coach bij Westerduiven

Sportiviteit en Respect

 • Brengt een goede houding bij t.o.v. de arbitrage en de tegenstander. (bv. handen schudden voor en na de wedstrijd, etc.)
 • Zorgt voor discipline in de groep (bv. Op tijd komen, afmelden, juiste kleding, etc.)
 • Creëert een positieve teamsfeer gericht op zelfvertrouwen en plezier.
 • Heeft aandacht voor pesterijen.
 • Let op het niet gebruiken van alcohol en drugs
 • Stimuleert activiteiten van de vereniging (bv. strafballentoernooi, allemanstoernooi, etc.)
 • Stimuleert het gezamenlijk met team en tegenstander wat drinken na de wedstrijd

Veiligheid

 • Let op gebruik van scheenbeschermers
 • Let op gebruik van bitje
 • Niet dragen van sieraden
 • Zorgt voor een goede warming up voor de wedstrijd

Orde en netheid

 • Correct gebruik van de kleedkamers
 • Let op rondslingerende kleren, spullen en sticks
 • Draagt zorg voor keepersuitrusting, ballen, hesjes, pionnen etc.
 • Draagt zorg voor correct gebruik van de sponsorshirts van het team
 • Wijst ouders op de (was)voorschriften van de sponsorshirts
 • Afval deponeren in de daarvoor bestemde bak
 • Heeft aandacht voor hygiëne en stimuleert zaken als douchen na wedstrijden

Organiseren

 • Het tijdig invullen en inleveren van het wedstrijdformulier
 • Regelt een telefoonboom voor snelle communicatie
 • Regelt in overleg met ouders het vervoer naar uitwedstrijden
 • Regelt de ontvangst van de gasten en voorziet hen van de nodige informatie
 • Regelt de inspeelballen zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden
 • Regelt indien nodig afwijkend tenue bij uitwedstrijden
 • Regelt indien nodig het plaatsen en herplaatsen van goals (F-, E-, D8-teams)

Communiceren

 • Op positieve wijze coachen van zijn/haar team
 • Zoekt bij problemen of voorvallen contact met de technische coördinator
 • Informeert technische coördinator bij langdurige ziekte, frequente absenties of afwijkend gedrag van jeugdleden
 • Informeert ouders over procedures in algemeenheid
 • Heeft persoonlijke aandacht voor ziekte van teamleden
 • Overlegt met ouders over persoonlijke aangelegenheden van een jeugdlid

Profiel: (Jeugd)trainer bij Westerduiven

Sportiviteit en Respect

 • Zorgt voor een positieve teamsfeer
 • Heeft aandacht voor afwijkend gedrag en meldt dit ook bij de TC
 • Heeft aandacht voor pesterijen en meldt dit ook bij de TC
 • Draagt bij aan het zelfvertrouwen en plezier van de speler

Veiligheid

 • Let op gebruik van scheenbeschermers
 • Let op gebruik van bitje
 • Let op gebruik van juiste schoenen
 • Voorkomt rondslingerende en -vliegende sticks
 • Geen gebruik van sieraden zoals horloges, kettingen, piercings e.d.
 • Voorkomt gevaarlijke klimpartijen in bv. doelen, netten en lichtmasten
 • Let op het gebruik van alcohol en drugs

Orde en netheid

 • Op tijd komen
 • Correct gebruik van velden en materialen
 • Draagt zorg voor de ballen, hesjes, pionnen etc.
 • Afval deponeren in de daarvoor bestemde bak

Organiseren

 • Uitvoeren van trainingsstof volgens de Hockey Academy
 • Maakt gebruik van de aanwezigheidsregistratie in de Hockey Academy
 • Zorgt voor een goede voorbereiding van de training
 • Zorgt voor een goede indeling van de training
 • Zorgt voor een goede warming-up tijdens de training
 • Zorgt voor voldoende en afwisselende oefenstof
 • Houdt rekening met omstandigheden zoals weer, veldkwaliteit en motivatie van spelers

Communiceren

 • Op positieve wijze trainen van zijn/haar team
 • Onderhoudt contact met coaches van het team
 • Bezoekt (scholings)bijeenkomsten voor trainers
 • Zoekt bij problemen of voorvallen contact met de technische coördinator
 • Informeert technische coördinator bij langdurige ziekte, frequente absenties of afwijkend gedrag van jeugdleden
 • Informeert ouders over procedures in algemeenheid
 • Heeft persoonlijke aandacht voor ziekte van teamleden
 • Overlegt met ouders over persoonlijke aangelegenheden van een jeugdlid