Website en LISA commissie
 
Toelichting op LISA:
Wat we "LISA" noemen zijn eigenlijk 2 apart toegankelijke systemen. 
Het eigenlijke LISA (een breed gebruikt ledeninformatiesysteem) wordt door bestuur, commissieleden, wedstrijd- en scheidsrechtercommissaris gebruikt voor allerlei informatie aan de leden. Deze kerngebruikers hebben via de 'achterkant toegang tot LISA en kunnen zo de informatie plaatsen.
"EMMA" is het systeem waar de leden (en aangemelde vrijwilligers) via de website (de 'voorkant') kunnen inloggen. 
Onze vereniging MHC De Westerduiven maakt sinds 1 maart 2010 ook gebruik van dit systeem. Bij de implementatie van het ledeninformatiesysteem is ook onze website opnieuw opgebouwd.
Na de eerste implementatie gaat een periode van 6 maanden in waar we het systeem bij onze vereniging uitgebreid in de praktijk zullen testen. Wij willen dan ook iedere gebruiker uitnodigen om verbeterpunten aan ons door te geven. Dit kun je doen door je bevindingen te sturen naar [email protected]

Mochten er (technische) vragen zijn dan kunnen jullie deze ook kwijt via [email protected]