terug naar vorige scherm
Informatie voorbereiding teamindelingen voor seizoen 2019-2020
11-4-2019

Informatie voorbereiding teamindelingen voor seizoen 2019-2020

 

Hoewel het tweede deel van de competitie nog maar net aan de gang is, is de Technische Commissie al volop bezig met voorbereidingen voor volgend seizoen en dus ook met de selectietrainingen. Om iedereen tijdig te informeren, wordt in deze brief uitgelegd hoe de teamindeling- en selectieprocedure eruit ziet. Neem het goed door en mochten er nog vragen zijn, dan kan je altijd terecht bij de lijncoƶrdinator van jouw lijn of de voorzitter van de TC.

 

Selectietraining 

 

Dit jaar zullen we selectietrainingen houden voor de meisjes lijnen: A, B en C. De speelsters die in aanmerking komen voor de selectietraining krijgen op 14 april een uitnodiging via mail. 

 

De trainingen zullen plaatsvinden op 6 en 22 mei. De tijden zijn voor beide dagen hetzelfde. 

 

C lijn (2ejaars D en 1ejaars C): 18.00 tot 19.00

B lijn (2ejaars C en 1ejaars B): 19.00 tot 20.00 

A lijn (2ejaars B en 1ejaars A): 20.00 tot 21.00 

 

De selectietrainingen fungeren als controlemoment over de beoordelingen van het hele seizoen. De speelsters die in aanmerking komen voor selectietraining worden uitgenodigd op basis van feedback van eigen coaches/trainers via evaluatieformulieren en signalen uit de TC. 

 

Tijdens de selectietrainingen zullen de speelsters worden beoordeeld door een selectiecommissie. Na afloop zal de selectiecommissie de TC adviseren over de invulling van de selectieteams. 

 

Breedteteams en jongens teams

 

De Technische Commissie is eindverantwoordelijk voor de teamindeling van de breedteteams, D-teams, jongste jeugd teams en de teams in de jongenslijn. Zij beslissen op basis van alle verzamelde informatie en in zorgvuldig overleg, hoe de nieuwe teams worden samengesteld. 

 

 

Bekendmaking teamindelingen 2019-2020

 

Omdat nieuwe leden zich aanmelden en helaas ook leden stoppen, zijn er aan het eind van het seizoen mogelijk nog verschuivingen noodzakelijk. Dit kan nog doorgaan tot aan de start van het nieuwe seizoen. Daarom is de teamindeling die via Lisa begin juni bekend wordt gemaakt voorlopig (precieze datum van de bekendmaking volgt nog). Het streven is wel de teams na de selectietrainingen zo veel mogelijk ongewijzigd te laten, maar het kan dus voorkomen dat er nog verschuivingen plaats moeten vinden. 

 

 

We hopen jullie voorlopig zo voldoende te hebben geĆÆnformeerd, 

 

De Technische Commissie