terug naar vorige scherm
Informatie over het beƫindigen van het lidmaatschap MHC De Westerduiven
1-5-2018
Hallo leden van M.H.C. De Westerduiven

Geheel ten overvloede willen we graag de procedure voor het opzeggen van het lidmaatschap nog even onder uw aandacht brengen, om mogelijke teleurstellingen te voorkomen en om de huidige ledenlijst, in verband met de indeling seizoen 2018-2019, up-to-date te houden.

Bron: Lidmaatschapsregelement 2017-2018


Artikel 5:Opzeggen lidmaatschap


a) Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per mail, [email protected] en/of [email protected] en/of [email protected] of per post (p/a: ledenadministratie, MHC De Westerduiven, Dennenlaan 4 6921 XP DUIVEN).


b) Opzegging dient te geschieden voor 1 juni van enig verenigingsjaar. Binnen 3 weken na opzegging ontvangt het lid een bevestiging. Uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief.


c) Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar.


d) In de schriftelijke opzegging dient de volledige naam en geboortedatum te worden vermeld. Desgewenst kan worden aangegeven wat de reden van opzegging is.


e) Indien niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden (5a tot en met 5b) voor beƫindiging van het lidmaatschap van de MHC De Westerduiven is voldaan, kan de opzegging niet worden gehonoreerd en geldt die opzegging als niet gedaan. Alsdan is contributie voor het nieuwe hockeyseizoen verschuldigd.


Hopende hierbij voldoende informatie aangereikt te hebben


De Technische Commissie